Mądrość w przysłowiach czyli "Dobrze wiedzieć, co kiedy powiedzieć"

Mądrość w przysłowiach czyli "Dobrze wiedzieć, co kiedy powiedzieć"Z przysłów i powiedzeń korzystamy na co dzień coraz rzadziej. Szkoda, bo gdy brakuje nam słów pomagają przysłowia krótko i właściwie coś skomentować. Ułatwiają zilustrować i ocenić powstałą sytuację, zdarzenie, wydobyć z nich określony sens, wniosek, czy pouczenie. W kwietniu Biblioteka Publiczna w Rudawie zaprosiła dzieci z klas IV-V miejscowej szkoły podstawowej do udziału w konkursie pt. „Dobrze wiedzieć, co, kiedy powiedzieć”.

Zamierzeniem naszym było motywowanie dzieci do pomysłowego zilustrowania wybranego przysłowia. Chcieliśmy, aby autorzy prac plastycznych wykorzystali wiedzę nie tylko z języka polskiego,  ale żeby korzystali również  ze zbiorów przysłów oraz z wiedzy i podpowiedzi rodziców i dziadków. Wśród nadesłanych prac znaleźliśmy ilustracje do takich przysłów jak np. Niedaleko pada jabłko od jabłoni, Na naukę nigdy nie jest za późno, Jajko mądrzejsze od kury, Nie święci garnki lepią, Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby, O wilku mowa, Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie, Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała.

Prawie wszyscy uczestnicy konkursu zdecydowali się na komiksowe przedstawienie sytuacji do wybranego przysłowia.

Nagrody i wyróżnienia zdobyli:

1 MIEJSCE     Karolina Adamik
2 MIEJSCE     Karolina Bogacz
3 MIEJSCE     Marcin Karcz

Wyróżnienia:

Natan Ciupek
Karolina Pietruszka
Mikołaj Stryczek

Dwie z nagród książkowych powinny sprawić laureatom konkursu szczególną przyjemność, bo pisemne gratulacje i życzenia oraz autografy złożyły na kartach tytułowych autorki książek – Barbara Gawryluk i Marta Fox. Nagrody i dyplomy wręczyliśmy dzieciom w obecności dyrekcji Zespołu Szkół w Rudawie oraz nauczycieli i rodziców na uroczystym zakończeniu roku szkolnego.

Mądrość w przysłowiach czyli "Dobrze wiedzieć, co kiedy powiedzieć"Mądrość w przysłowiach czyli "Dobrze wiedzieć, co kiedy powiedzieć"Mądrość w przysłowiach czyli "Dobrze wiedzieć, co kiedy powiedzieć"

Mądrość w przysłowiach czyli "Dobrze wiedzieć, co kiedy powiedzieć"Mądrość w przysłowiach czyli "Dobrze wiedzieć, co kiedy powiedzieć"Mądrość w przysłowiach czyli "Dobrze wiedzieć, co kiedy powiedzieć"

Mądrość w przysłowiach czyli "Dobrze wiedzieć, co kiedy powiedzieć"

Polub nas na facebooku!

Programy

 

Czytam sobie w bibliotece

 

Dyskusyjny Klub Książki

 

Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci

 

Grupa Rękodzielnicza "Koronczarki"

 

Kosmos – nasze wielkie podwórko!

 

Program Rozwoju Bibliotek

 

Biblioteka Narodowa

 

Cyfrowe książki

 

wolnelektury.pl

 

polona.pl

 

Wyszukaj